I en artikkel i Firkeribladet spør man seg hvorfor det ikke har kommet flere elbåter etter Karoline og Elfrida. Artikkelen kan du lese her. Det har Evoy svaret på:

Evoy kan levere til alle typer båter, men vi ser at arbeidsbåter brukt til personbefordring i oppdrett har bruksmønster som gjør at de aller fleste kan hel-elektrifiseres til en kostnad som gjør at det kan forsvares økonomisk. Break-even er typisk 300 timer bruk i året med våre system. Vår første prototype vil bekrefte dette og den er klar i mars neste år! 🚤

Elektrifisering av båter vil bli et svært viktig bidrag for å redusere klimagassutslipp. Utfordringen med Karoline og Elfrida er at slike båter har et bruksmønster som gjør at en må ha inn så store energireserver at det ikke blir lønnsomt for sluttbruker, selv med Enova støtte.

Batterikostnaden er avgjørende og den har kommet ned mye siden Karoline. Vi tror at dette markedet vil «ta av» de neste årene, spesielt om staten kan endre dieselsubsidiene til støtte for ombygging til eldrift. Når en først er bygget om trengs det ikke lenger subsidier. Go Electric!

Båtmagasinet har i dag en artikkel om Evoy. De mener at «Med en pris på to til tre-gangern en vanlig dieselmotor inklusive batterikosten, vil vi tro at miljøbevisstheten må sementeres bedre hos båtfolket før eldrift i turbåter blir en markedsleder.». Det som der er viktig å huske på for Båtmagasinet – og alle som vurderer elektrisk drift – er at siden drift- og vedlikeholdskostnadene er mye lavere så sparer man inn en høyere kostnad på det totale systemet innen noen få år. Med på kjøpet får man en båtopplevelse som er mye bedre enn dagens – uten utslipp, støy, lukt og de veldig høye drifts- og vedlikeholds kostnadene. I tillegg så vil elmotorens fordeler med fullt dreiemoment fra null omdreininger og ingen behov for oppvarming gjøre båtopplevelsen mange hakk kjekkere enn i dag.

Båtmagasinet skriver videre:  «Ved bedriften mener mann at markedsundersøkelser og den store båtlivsundersøkelsen viser at 60 prosent av alle båtturer er på under 25 nautiske mil og at man derfor ikke trenger større batterikapasitet enn til det.» Vi vet at mange trenger lengre rekkevidde enn 25 Nm. Vår uttalelse var at rekkevidde på 25 Nm holder for de fleste båtturer i dag.

Innlegget kan du lese her.

Evoy welcomes Terje Grøneng and Vanja Viken to our Advisory board! Both have long and strong experience that strengthens our team considerably. Check out their profile on our company page for more information.

Welcome on board!

Firdaposten with a new article on Evoy.

You can read it here.