Karoline - www.evoy.no

Båtmagasinet har i dag en artikkel om Evoy. De mener at “Med en pris på to til tre-gangern en vanlig dieselmotor inklusive batterikosten, vil vi tro at miljøbevisstheten må sementeres bedre hos båtfolket før eldrift i turbåter blir en markedsleder.”. Det som der er viktig å huske på for Båtmagasinet – og alle som vurderer elektrisk drift – er at siden drift- og vedlikeholdskostnadene er mye lavere så sparer man inn en høyere kostnad på det totale systemet innen noen få år. Med på kjøpet får man en båtopplevelse som er mye bedre enn dagens – uten utslipp, støy, lukt og de veldig høye drifts- og vedlikeholds kostnadene. I tillegg så vil elmotorens fordeler med fullt dreiemoment fra null omdreininger og ingen behov for oppvarming gjøre båtopplevelsen mange hakk kjekkere enn i dag.

Båtmagasinet skriver videre:  “Ved bedriften mener mann at markedsundersøkelser og den store båtlivsundersøkelsen viser at 60 prosent av alle båtturer er på under 25 nautiske mil og at man derfor ikke trenger større batterikapasitet enn til det.” Vi vet at mange trenger lengre rekkevidde enn 25 Nm. Vår uttalelse var at rekkevidde på 25 Nm holder for de fleste båtturer i dag.

Innlegget kan du lese her.