Elfrida - www.evoy.no

I en artikkel i Firkeribladet spør man seg hvorfor det ikke har kommet flere elbåter etter Karoline og Elfrida. Artikkelen kan du lese her. Det har Evoy svaret på:

Evoy kan levere til alle typer båter, men vi ser at arbeidsbåter brukt til personbefordring i oppdrett har bruksmønster som gjør at de aller fleste kan hel-elektrifiseres til en kostnad som gjør at det kan forsvares økonomisk. Break-even er typisk 300 timer bruk i året med våre system. Vår første prototype vil bekrefte dette og den er klar i mars neste år! ?

Elektrifisering av båter vil bli et svært viktig bidrag for å redusere klimagassutslipp. Utfordringen med Karoline og Elfrida er at slike båter har et bruksmønster som gjør at en må ha inn så store energireserver at det ikke blir lønnsomt for sluttbruker, selv med Enova støtte.

Batterikostnaden er avgjørende og den har kommet ned mye siden Karoline. Vi tror at dette markedet vil “ta av” de neste årene, spesielt om staten kan endre dieselsubsidiene til støtte for ombygging til eldrift. Når en først er bygget om trengs det ikke lenger subsidier. Go Electric!